CE-markering van staal- en aluminiumconstructies (EN 1090-1)

Alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten sinds 1 juli 2014 zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met deze CE-markering verklaart de fabrikant dat hij aan alle constructieve eisen heeft voldaan. De CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel, maar ook voor alle samenstellende onderdelen.

Voor wie is de EN 1090 bedoeld?
De EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om stalen en/of aluminium constructiedelen te maken.
Bovendien is de EN 1090 van belang voor alle partijen die met zulke constructiedelen te maken hebben, bijvoorbeeld opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus.

Waarom certificering voor de EN 1090?
Om een CE-markering te mogen aanbrengen, moet de fabrikant (staalbouwer) voldoen aan alle voorwaarden die in de EN 1090-1 zijn gesteld, zoals ITT, Factory Production Control (FPC), etc. Veel van die voorwaarden worden tot in detail verduidelijkt en voorgeschreven in de EN 1090-2.
De EN 1090-2 kan ook tussen de opdrachtgever en de fabrikant worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een contract. De EN 1090-2 is tegenwoordig op vrijwel alle overeenkomsten van toepassing. Zodra er volgens de EN 1993 ontworpen wordt zijn de voorschriften van de EN 1090-2 (staal) en de EN 1090-3 (aluminium) van toepassing.

Fabrication Production Control (FPC)
Fabrikanten die een bewerking uitvoeren op basismateriaal om hier constructieve onderdelen van te maken, moeten beschikken over een FPC-certificaat op basis van de EN 1090-1. Met dit certificaat toont de fabrikant aan dat hij aan de eisen voldoet en alleen dan mag hij een CE-markering op zijn product aanbrengen.
Bij certificering van het FPC wordt gekeken of de kwaliteit van de medewerkers, de productiemiddelen en de locatie voldoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren. De EN 1090-2 en EN 1090-3 spelen hierbij een belangrijke rol, want daarin zijn de technische eisen opgenomen. Op basis van de EN 1090-2 of EN 1090-3 toont de fabrikant dus aan dat hij aan de eisen voldoet waarnaar de EN 1090-1 verwijst.

Wat kan MPConsultancy voor u betekenen?
• GAP-analyse ISO 3834 / EN 1090;
• Opstellen handboek ISO 3834 / EN 1090;
• Begeleiding bij implementatie ISO 3834 / EN 1090;
• Audit support;
• Onderhoud en nazorg ISO 3834 / EN 1090;
• Lascoördinatie;
• Trainingen op maat.

Wat zijn de kosten van een traject tot ISO 3834 / EN 1090 certificering?
Bel of e-mail ons voor advies of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.